50 Ρεαλιστικά Κέρινα Ομοιώματα διασημοτήτων

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussauds έχει στην συλλογή του εκατοντάδες κλώνους διασημοτήτων.
Μερικοί εξ αυτών είναι πιο πετυχημένοι από άλλους… Δείτε αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σας ξεγελάσει.
Realistic wax figures01 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures02 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures03 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures04 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures05 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures06 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures07 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures08 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures09 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures10 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures11 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures12 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures13 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures14 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures15 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures16 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures17 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures18 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures19 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures20 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures21 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures22 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures23 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures24 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures25 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures26 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures27 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures28 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures29 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures30 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures31 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures32 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures33 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures34 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures35 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures36 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures37 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures38 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures39 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures40 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures41 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures42 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures43 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures44 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures45 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures46 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures47 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures48 Realistic Wax Figures (46 pics)

Realistic wax figures49 Realistic Wax Figures (46 pics)

 

via [ligoapola.com]