Η προτεινόμενη και η εφαρμοζόμενη, τροφική πυραμίδα