…και Θεούλη μου… να στείλεις ρούχα να ντυθούν οι φτωχές κοπέλες που είδα στον υπολογιστή του μπαμπά…

...και Θεούλη μου... να στείλεις ρούχα να ντυθούν οι φτωχές κοπέλες που είδα στον υπολογιστή του μπαμπά...

Ann5bkpceaavsbk