μια τούφα μπλέ, μια μόβ, μια κόκκινη, μια πράσινη ……