10 απίστευτες φωτογραφίες τραβηγμένες με μικροσκόπιο

Φωτογραφίες που πραγματικά εντυπωσιάζουν…

House Fly (6.25x)


HeLa (Cancer Cells) (300x)
Sand (4x)
Daphnia Magna (freshwater water flea) (100x)
Snowflake (7x)
Tip of a Butterfly Tongue (720x)
Human Brain Sections (63x)
Geranium Flower (20x)
Bubble Plastic Wrap Injected with Ink
Ant Head, Frontal View (10x)