Μερικοί Άντρες Είναι Καλύτεροι Από Άλλους ~ Πρόταση Βιβλίου