Δημιουργία παιδικής-εφηβικής ορχήστρας και παιδικής χορωδίας από τον «Ελληνικό Κόσμο»