Ταξίδι στο βυθό του Γιάννη Λιλή στον Πολυδραστικό χώρο Πασάγιο 8 κάθε Σάββατο