Τραγούδια του έρωτα & του καλοκαιριού για να ταξιδέψουμε τον νού இܓ

 

Διάλεξα αυτά τα τραγούδια ,

γιατί πιστεύω ότι μας ταξίδεψαν

              με το πρώτο άκουσμα τους . . .  ܓ  

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OO555Pzp_Vw]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=WtoZv8n-n1g]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Sq_m-jWtfX0]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nJX6b996_Y0]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wghYNmgW2_E]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=5VgQNBXzrXM]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=NYzXmz7NC6Y]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=CUqzrjIc67k]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qZcPysxDSJs]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=LEomNzyRzsg]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Cet67ASMAZI]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jcH-o0kFmBM]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7gofdvBf_8c]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=UFHXHbVybP8]