Καταστήματα 6 Κυριακές Ανοιχτά και 4 φορές εκπτώσεις το χρόνο