Τέλη κυκλοφορίας – Ποια η διαδικασία εξόφλησης τους.