«Βασικό Ένστικτο» στην πράξη για την Sharon Stone και το νεαρό θεό…