Οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Μόνος στο σπίτι» τότε και τώρα.