Νανά Καραγιάννη: μιλάει για την ανορεξία και την απόλυση της.