Ανέκδοτο: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πίεσης άγχους και πανικού;