Η προτεινόμενη και η εφαρμοζόμενη, τροφική πυραμίδα

Η προτεινόμενη και η εφαρμοζόμενη, τροφική πυραμίδα