Η προτεινόμενη και η εφαρμοζόμενη, τροφική πυραμίδα

Trofiki Piramida1