Σαν σήμερα 15 Μαρτίου 1962 ο Κίνο πρωτοσχεδιάζει την Μαφάλντα