Διακοπές

Sunbath1

Sunbath

Κοιτάζω για διακοπές:

Γύρος Γαλλίας 1650€!

Γύρος Β. Ιταλίας 900€!

Γύρος Πελοποννήσου 500€!

Γύρος λίμνης Μαραθώνα 75€

…Τελικά διάλεξα γύρο με πίτα 2,00€….