10 απίστευτες φωτογραφίες τραβηγμένες με μικροσκόπιο

Φωτογραφίες που πραγματικά εντυπωσιάζουν…

Top1House Fly (6.25x)

A98289 House Fly Microscopic

Top2 HeLa (Cancer Cells) (300x)
A98289 Cancer
Top3 Sand (4x)
A98289 Sand
Top4 Daphnia Magna (freshwater water flea) (100x)
A98289 Water Flea
Top5 Snowflake (7x)
A98289 Snowflake2
Top6 Tip of a Butterfly Tongue (720x)
A98289 Butterfly Tongue
Top7 Human Brain Sections (63x)
A98289 Humanbrain
Top8 Geranium Flower (20x)
A98289 Geranium
Top9 Bubble Plastic Wrap Injected with Ink
A98289 Bubbleplastic Ink
Top10 Ant Head, Frontal View (10x)
A98289 Ant Head