Βάσεις 2012 Αποτελέσματα: ποιες οι επιλογές των υποψηφίων