Τα πιο επιτυχημένα κέρινα ομοιώματα των διασήμων!

Μας γελούν τα μάτια μας ή στ’ αλήθεια τα βλέπουμε διπλά;

Το γνωστό για τα κέρινα ομοιώματα του μουσείο Madame Tussaud ανανεώνει συνεχώς τα εκθέματα του και η σύγκριση με τα πραγματικά πρόσωπα είναι αναπόφευκτη…

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (1)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (2)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (3)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (6)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (8)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (1)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (2)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (4)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (5)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (7)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (9)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (10)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (11)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (6)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (8)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (9)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (10)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (11)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (12)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (13)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (16)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (17)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (18)

Διάσημοι φωτογραφίζονται με τα κέρινα ομοιώματα τους (19)