Ιδέες για καλύτερες φωτογραφίες

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θέσεις της φωτογραφικής μηχανής σας για να φωτογραφίσετε το θέμα σας.

Δοκιμάστε να φωτογραφίσετε από διαφορετικές γωνίες, από πολύ κοντά,  πέστε χαμηλά, ανέβητε σε σκάλα και δημιουργήστε.

Div Stylepadding Left12px Idnews Id 32828img Srchttpacidc 3

Div Stylepadding Left12px Idnews Id 32828img Srchttpacidc 4

 

via [digitalcameraworld]