Σατιρική εικονογράφηση πάνω στα σημερινά προβλήματα σχεδιασμένα στο στυλ της δεκαετίας του ’50