Κερδίστε τις πάνες για ένα μήνα στο διαγωνισμό ‘Μικροί Καλλιτέχνες’