Ομάδα Κοπέρνικος «Ο κύριος Κιχ και το μυστικό κουτί των ήχων»