“Ξαναγράφοντας τους μύθους του Αισώπου” τα μαθήματα ξεκίνησαν και συνεχίζονται.