«Αποστολή: Παγωμένη Ανταρκτική» νέα έκθεση από τις 20 Οκτωβρίου στον «Ελληνικό Κόσμο»