Το Funday χορηγός επικοινωνίας του ZOMBIE THRILLER PARTY (THRILL ATHENS)!