Διαδραστικό εργαστήρι: «Σχεδιάζοντας μια πλωτή πλατφόρμα»