Βραδιά του Ερευνητή 2013 – Πανευρωπαϊκή γιορτή επιστήμης και έρευνας – Είσοδος Ελεύθερη