Οι νικητές του διαγωνισμού για τα 3 πρωτότυπα ημερολόγια – “BLANK” Poster Calendar