Στην “Bank of Montreal” βρίσκονται και μας περιμένουν τα 600 δισ!