Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή;

Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή;