Μπλουζάκια με αστείες ατάκες

Blouzakia funday 34

Alitaria

Blouzakia funday 01

all i need is U

 

Blouzakia funday 23

Ambulance

 

Blouzakia funday 22

ArpaCola

 

Blouzakia funday 36

Ask me

 

Blouzakia funday 16

Bastardi

 

Blouzakia funday 29

chemobil

 

Blouzakia funday 15

chibukia

 

Blouzakia funday 10

criminal in action

 

Blouzakia funday 30

coma

 

Blouzakia funday 14

copyleft

 

 

Blouzakia funday 33

dirla

 

 

Blouzakia funday 20

to be do be do

 

Blouzakia funday 03

donald drunk

 

Blouzakia funday 28

dusex

 

Blouzakia funday 21

cocoretsi

 

Blouzakia funday 27

FBI

 

Blouzakia funday 37

Fuma

 

Blouzakia funday 35

Funta

 

Blouzakia funday 11

Hestika

 

Blouzakia funday 02

I am married

 

Blouzakia funday 04

I love this game

Blouzakia funday 39

Marinella

 

Blouzakia funday 26

Maneken

 

Blouzakia funday 32

Mounodouloi

 

Blouzakia funday 38

National Pronographic

 

Blouzakia funday 13

Νέος Πατέρας

 

 

Blouzakia funday 09

OYZO

Blouzakia funday 07

playmydick

 

Blouzakia funday 40

’80 ’90 ’00

Blouzakia funday 31

pumba

 

Blouzakia funday 19

Punk

 

Blouzakia funday 25

Ενοικιάζεται

 

Blouzakia funday 18

sega mao

 

Blouzakia funday 12

strimocol

 

Blouzakia funday 05

sutzuki

Blouzakia funday 06

κάνω τρεις δίαιτες

Blouzakia funday 17

visita

Blouzakia funday 08