Γιατί Ανεβοκατεβαίνεις Στην Ζυγαριά;

– Γιατί ανεβοκατεβαίνεις στην ζυγαριά; – Μήπως και αλλάξει γνώμη!-	Γιατί ανεβοκατεβαίνεις στην ζυγαριά; - Μήπως και αλλάξει γνώμη!