Η προτεινόμενη και η εφαρμοζόμενη, τροφική πυραμίδα

Trofiki Piramida1

Trofiki Piramida1