Οι σχέσεις σήμερα!

 

Facebook Break Up3

Οι σχέσεις σήμερα:
-Add
-Αποδοχή
-Inbox
-Ραντεβού
-Φάση
-Σχεση
-Χωρισμός
-Τσακωμός
-Delete και block