Εάν τα λογότυπα τα είχαν σχεδιάσει γιατροί

Πως θα ήταν τα λογότυπα γνωστών εταιριών εάν είχαν σχεδιαστεί από γιατρούς.

logo-benz-by-doctors

logo-youtube-by-doctors logo-coke-by-doctors

 

logo-facebook-by-doctors

logo-google-by-doctors

logo-instagram-by-doctors logo-intel-by-doctors

 

logo-iphone-by-doctors

 

logo-mcdonalds-by-doctors logo-nike-by-doctors

logo-puma-by-doctors

 

 

logo-twitter-by-doctors logo-windows-by-doctors