μια τούφα μπλέ, μια μόβ, μια κόκκινη, μια πράσινη ……

Scene Hair Colors

Scene Hair Colors

Έρχεται για δουλειά ένας γέρος επαρχιώτης -βλάχος στην Αθήνα….
Κατεβαίνει στο Σύνταγμα και….. βλέπει ένα νεαρό με βαμμένα
μαλλιά, μια τούφα μπλέ, μια μόβ, μια κόκκινη, μια πράσινη …….

Πλησιάζει λοιπόν κι αρχίζει να τον κοιτάζει με πολύ περίεργο τρόπο.

Αυτό συνεχίστηκε για πολύ μέχρι που ο νεαρός….. εκνευρίστηκε… και
γυρίζει ενοχλημένος και τσαντισμένος και του λέει:
-Τι θές ρε κωλόβλαχε και με κοιτάς έτσι τόση ώρα;

Και ο βλάχος του απαντά απολογητικά:
-Μη μι παριξηγάς παιδάκι μ, μα να, μόλις σι είδα, ένα πράγμα σκέφτηκα
κι συλλογάμι τόσις ώρις:
“Όταν ήμαν στου Στρατό είχα γαμίσει ένα παγώνι…
κι σκέφτουμι μήπους είσι ι γιός μ;