Ποιά είναι η αιτία των διαζυγίων

Diazigia

Είναι αποδεδειγμένο το γεγονός ότι το 100% των διαζυγίων

έχουν σαν αιτία το γάμο..