Βγες έξω στον ήλιο να παίξεις παιδί μου!

Βγες έξω στον ήλιο να παίξεις παιδί μου!