Το Δεν Πεινάω Θέλει Λίγη Δουλίτσα Ακόμα

Κάποιες φορές κάνω πως δεν ακούω, άλλες πως δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα…Κάποιες φορές κάνω πως δεν ακούω, άλλες πως δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα…