Η διάρκεια της μπαταρίας των κορυφαίων smartphones