Υπάρχουν τουλάχιστον τρία Android smartphones πιο λεπτά από το iPhone 5