Οι Κατάλληλες Παραλίες της Αττικής για Μπάνιο

Έρευνα για τις παραλίες που είναι καθαρές και κατάλληλες για κολύμβηση δημοσίευσε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ). Το Κέντρο έκανε μετρήσεις και κατέγραψε την κατάσταση που βρίσκονται τα νερά σε 323 παραλίες στην Αττική προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες με μικροβιολογικές και άλλες εξετάσεις, για το ποιες παραλίες να αποφύγουν το καλοκαίρι του 2018. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται ακατάλληλες για κολύμβηση παραλίες σε μέρη που είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστα – Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 252 (78.2%) είναι κατάλληλες παραλίες για κολύμβηση και 71 (22%) είναι ακατάλληλες σε σύνολο 323 που αναλύθηκαν. Οι δειγματοληψίες, σύμφωνα με το Κέντρο, γίνονται σε αποστειρωμένα μπουκάλια τα οποία ανοίγουν μέσα στη θάλασσα και κλείνουν σ΄αυτήν, από την ακτή σε μήκος 5 μέτρα και σε βάθος 30cm. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ψυγείο στα πιστοποιημένα εργαστήρια, όπου μέσα σε έξι ώρες γίνονται οι αναλύσεις.

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι οι εξής:

• Κολοβακτηρίδια
• Εντερόκοκκοι
• Ε-Coli
• Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα,θολερότητα).

Κυρίως παρακολουθούνται οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, καθώς επίσης και οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αισθητική, τουριστική, περιβαλλοντική άποψη κ.λπ.Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων, έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τες Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 252 (78.2%) είναι κατάλληλες παράλιες για κολύμβηση και 71 (22%) είναι ακατάλληλες σε σύνολο 323 που αναλύθηκαν.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά στους πίνακες τις παραλίες στην Αττική.

Paralies Attikis 1 20

Paralies Attikis 2 8 Paralies Attikis 3 4

Paralies Attikis 4 4 Paralies Attikis 5 4 Paralies Attikis 6 4 Paralies Attikis 7 4 Paralies Attikis 8 3 Paralies Attikis 9 4 Paralies Attikis 10 3 Paralies Attikis 11 1 Paralies Attikis 12 Paralies Attikis 13 1 Paralies Attikis 14 1 Paralies Attikis 15 1 Paralies Attikis 16 1 Paralies Attikis 17 Paralies Attikis 18 1

Funday Summer Edition: