Οι στιγμές που περνάει ένα παιδί με τους γονείς του είναι ανεκτίμητες.