Για πόσους Προέδρους μπορεί να διαρκέσει μία Βασίλισσα;

Vasilisa