Για πόσους Προέδρους μπορεί να διαρκέσει μία Βασίλισσα;