Γυναίκες πριν και μετά την περίοδο….

 

Πριν την περίοδο

Ligoapola11

 

Ligoapola21

Ligoapola31 502x1024

 

Μετά την περίοδο

Ligoapola41

πηγή