Αυτός με τα μικρότερα “προσόντα”, κερδίζει ένα iPhone 5 !!!