Δείτε τον μισθό του ανθρώπου που αλλάζει τα ποτήρια με το νερό στους βουλευτές!